AV Teknik i Västerås AB bedrivs i aktiebolags form. Bolaget har funnits i 24 år. Verksamhetsområdet är professionella ljud- och bildinstallationer samt kundanpassad elektronisk och mekanisk konstruktion. Vi har en fullständig elektronisk och finmekanisk serviceverkstad.

Vi har stor erfarenhet av kundanpassade styrningar och automatiska ljudsystem. Vi levererar ochinstallerar utrustning med hög kvalitet.